sohar ko tabe krna-7 - .shohar ko tabe karna.,., sohar ko tabe krna-6 - .shohar ko tabe karna.,., sohar ko tabe krna-5 - .shohar ko tabe karna.,., inami chance-4 - ,inami chance,.,.,.,.,.,.,., inami chance-3 - ,inami chance,.,.,.,.,.,.,., inami chance-2 - ,inami chance,.,.,.,.,.,.,., inami chance-1 - ,inami chance,.,.,.,.,.,.,., sotan ka rog-4 - ,sotan ka rog,.,.,.,.,.,.,., sotan ka rog-3 - ,sotan ka rog,.,.,.,.,.,.,., sotan ka rog-2 - ,sotan ka rog,.,.,.,.,.,.,., sotan ka rog-1 - ,sotan ka rog,.,.,.,.,.,.,., Talaq ka Masla-10 - ,talaq ka masla,.,. Talaq ka Masla-9 - ,talaq ka masla,.,. Talaq ka Masla-8 - ,talaq ka masla,.,. Talaq ka Masla-7 - ,talaq ka masla,.,. noori ilm ka karishma-1 - ,mohabat me nakame,.,.,.,.,.,. mohbat ma nakame-20 - ,mohabat me nakame,.,.,.,.,.,. mohbat ma nakame-19 - ,mohabat me nakame,.,.,.,.,.,. mohbat ma nakame-18 - ,mohabat me nakame,.,.,.,.,.,. love taweez-9 - ,love Problem,.,.,.,.,.,. love taweez-8 - ,love Problem,.,.,.,.,.,. love taweez-7 - ,love Problem,.,.,.,.,.,. love taweez-6 - ,love Problem,.,.,.,.,.,. sas for kala jadu-4 - ,sas for kala jadu,.,.,.,.,.,., sas for kala jadu-3 - ,sas for kala jadu,.,.,.,.,.,., sas for kala jadu-2 - ,sas for kala jadu,.,.,.,.,.,., sas for kala jadu-1 - ,sas for kala jadu,.,.,.,.,.,.,

« < 5 6 7  8  9 10 11 > »